Zverejňovanie zmlúv

wdt_ID Názov Typ Dátum zverejnenia Priloha
1 Zmluva o zriadení vecných bremien zmluva 07/09/2022 Priloha
2 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 119/Audit/2020 zmluva 09/04/2021 Priloha
3 Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie dodatok 20/09/2019 Priloha
4 Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 1362/2019/ZZ zmluva 16/08/2019 Priloha
5 Poistná zmluva č. 1110008164 pre poistenie majetku zmluva 07/07/2019 Priloha
6 Koncesná zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie zmluva 05/03/2018 Priloha
7 Poistná zmluva č. 6819032796 zmluva 15/04/2016 Priloha
8 Poistná zmluva č. 5003203818 zmluva 15/04/2016 Priloha
9 Dodatok č. 1 k zmluve o revolvingovom úvere č. 133/2015/UZ zmluva 30/10/2015 Priloha
10 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 2208/2015/ZZ zmluva 30/10/2015 Priloha
11 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 2209/2015/ZZ zmluva 30/10/2015 Priloha
12 Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd – poistná zmluva zmluva 30/01/2015 Priloha
13 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 256/2015/ZZ (zverejnené dňa 19.3.2015) zmluva 19/03/2015 Priloha
14 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 255/2015/ZZ zmluva 19/03/2015 Priloha
15 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmene č. 214/2015/D dohoda 19/03/2015 Priloha
16 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmene č. 213/2015/D dohoda 19/03/2015 Priloha
17 Zmluva o revolvingovom úvere č. 133/2015/UZ zmluva 19/03/2015 Priloha
18 Zmluva o termínovanom úvere č. 132/2015/UZ zmluva 19/03/2015 Priloha
19 Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd – Dodatok č. 4 Zmluvy o dielo dodatok 17/02/2015 Priloha
20 Súhrnná správa o zákazkach správa 05/01/2015 Priloha
21 Zmluva o poskytnutí služieb – činnosť stavebného dozoru zmluva 13/12/2014 Priloha
22 Zmluva o poskytnutí NFP č. 174/1.2MP/2014 zmluva 04/12/2014 Priloha
23 Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd – Dodatok č. 3 dodatok 16/06/2011 Priloha
24 Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd – Dodatok č. 2 dodatok 25/04/2011 Priloha
25 Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd – Dodatok č. 1 dodatok 21/12/2010 Priloha
26 Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd – Zmluva o dielo zmluva 21/12/2010 Priloha
27 Zmluva o termínovanom úvere č. 1375/2022/UZ zmluva 07/03/2023 Priloha
Návrat hore