Projekty

Realizované projekty

 • Rekonštrukcia stoky pri Evanjelickom kostole
 • Výmena verejného vodovodu na Hurbanovej ulici – sídlisko
 • Výmena verejného vodovodu na Hurbanovej ulici pri ZŠ
 • Výmena verejného vodovodu na Športovej ulici
 • Výmena verejného vodovodu na Štúrovej ulici
 • Výmena verejného vodovodu na Mýtnej ulici
 • Generálna oprava verejného vodovodu vrátane vodojemov v miestnych častiach Papraď a Súš
 • Kanalizácia Stará Turá, stoka K v spolupráci s mestom Stará Turá
 • Prekládka vodovodného rádu, Husitská ul, Stará Turá
 • Vykonanie opatrení na zamedzenie ekologickej havárie realizáciou I. etapy rekonštrukcie ČOV Stará Turá
 • Stará Turá – Rekonštrukcia stoky „D“ – Mýtna ulica v spolupráci s mestom Stará Turá

 

Prebiehajúce projekty

Veľká Javorina – Bradlo, odkanalizovanie mikroregiónu Stará Turá, Stará Turá – Rekonštrukcia mestskej čistiarne odpadových vôd

 

Pripravované projekty

 • Vodovod miestnych častí – Topolecká, Trávniky
 • Kanalizácia miestnych častí – Dubník, Papraď, Topolecká, Trávniky, Súš
Návrat hore