Niečo o nás

Pôsobnosť

Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR, a.s. vlastní verejné vodovody a verejné kanalizácie nachádzajúce sa na území mesta Stará Turá, vrátane niektorých miestnych častí.

Vedenie spoločnosti

  • Ing. Zuzana Petrášová, predseda predstavenstva, email: petrasova@aquatur.sk
  • Ing. Soňa Klenková, člen predstavenstva, email: office@aquatur.sk

Kontakt

  • Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá
  • ul. Jiráskova 168/16, 916 01 Stará Turá
  • IČO 36 340 456, DIČ 2021914345
  • Bankové spojenie – VÚB Nové Mesto nad Váhom, č. ú.: 1919306253/0200

Kontaktné osoby:

  • Ing. Soňa Klenková, výkonná riaditeľka
  • E-mail: office@aquatur.sk
  • Mobil: 0915 470 476
Návrat hore